Hallo! Ik ben Monique van Leeuwen

Ik heb 11 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt als groepsleerkracht van leerlingen met leer- en / of opvoedingsmoeilijkheden (LOM). En zo ook als groepsleerkracht voor moeilijk lerende kinderen (MLK).


Daarnaast heb ik eveneens 11 jaar op Aruba en Curaçao gewerkt als remedial teacher en intern begeleider (zorgcoördinator) op Nederlandse scholen. Daar heb ik veel gewerkt met leerlingen van wie Nederlands niet de moedertaal was. Het is leuk en dankbaar werk om de leerlingen te mogen begeleiden in hun proces zich de Nederlandse taal eigen te maken. Elke gemaakte stap is een klein feestje waard!

Eenmaal terug in Nederland heb ik de tijd genomen om hier weer te aarden en cursussen te volgen. Ik heb ontzettend veel zin om weer te gaan werken met kinderen. Ik heb het gemist. Mijn uitdaging is om kinderen weer plezier te laten krijgen in wat ze nu zo moeilijk vinden. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar de praktijk leert dat het met goede ideeën van u, van uw kind en van mij mogelijk is. Samen komen we er wel, en dat voelt goed weet ik uit ervaring.

Last but not least: ik ben getrouwd en moeder van twee leuke puber zonen.