Een duidelijke en probleemgerichte werkwijze!

Aanmelden

De aanmelding voor remedial teaching, pre-teaching, NT2, ik leer leren en CITO trainingen kan per email of telefonisch, net wat u wilt. We maken een afspraak voor een intakegesprek dat gratis is.

Intakegesprek

Samen met u, de ouders, en uw kind spreken we wat de kwaliteiten van uw kind zijn en wat uw kind moeilijk vindt. Wanneer de problemen ontstaan zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw kind. Wellicht kunt u mij ook vertellen wat de bevindingen van school zijn en welke acties de leerkracht heeft ondernomen om uw kind in de groep te helpen. Na het intakegesprek kan ik meestal de probleemstelling vaststellen. Ik zal aanvullende didactische onderzoeken doen en/of contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind, wanneer de probleemstelling nog onduidelijk is. Wanneer uw kind van de huiswerkbegeleiding van Meneer Brinkman of Meesterwerk komt, ga ik ook overleggen met Rob Brinkman of Frans Pilon, om zo een nog duidelijker beeld van uw kind te krijgen.

Handelingsplan

Nu duidelijk is waar het probleem / de problemen liggen, stel ik een handelingsplan op. In dit handelingsplan stel ik doelen voor de komende periode op. De duur van een handelingsplan varieert van zes tot twaalf weken afhankelijk van het probleem.

Individuele begeleiding

Vervolgens kan de begeleiding beginnen. Deze geschiedt in een rustige omgeving in Veenendaal in het gebouw de Rozenbottel. Tijdens de sessies gebruik ik verschillende werkvormen en sluit ik aan bij de leerstijl van uw kind. Schrik niet wanneer er tijdens de sessie geknutseld wordt of als er bewegingsvormen gebruikt worden. Wanneer dit aansluit bij uw kind, zal ik niet nalaten om zo met uw kind aan de slag te gaan.

Evaluatie

Na elk blok bespreek ik met u en uw kind de behaalde resultaten. U krijgt antwoord of de doelstellingen zijn behaald en doe ik aanbevelingen voor een eventueel vervolgtraject. Tussentijdse bijzonderheden mail ik u door, zodat u ook informatie krijgt tijdens de begeleiding. In een door mij aangelegde map voor uw kind wordt ook eventueel huiswerk opgeschreven. Wanneer u behoefte heeft aan een tussentijdse evaluatie is dat altijd mogelijk op de praktijk.

Doorverwijzing / samenwerking

Op dezelfde locatie bevinden zich ook twee huiswerkbegeleidingsinstituten; Meneer Brinkman en Meesterwerk, waarmee ik samenwerk. Zij zullen, indien wenselijk, ouders adviseren om hun kind door te verwijzen naar mijn praktijk. Opgedane ervaringen door de begeleiders van de huiswerkbegeleiding worden aan mij overgedragen, zodat ik precies weet waar de schoen wringt.